ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียน

เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 ดร.สุวิทย์ มุกดาภิรมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 ได้เดินทางไปเยี่ยมเยือน ให้คำแนะนำ และให้กำลังใจ ผู้บริหารสถานศึกษาและคณะครูโดย ได้เข้าเยี่ยมโรงเรียนบ้านสันป่าเหียง​ และ โรงเรียนบ้านมะเขือแจ้ ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน ทั้งนี้ได้ให้กำลังใจคณะครูฯ ที่ช่วยกันดำเนินการด้วยความเสียสละทุ่มเท โดยมีเป้าหมายเดียวกันคือ มุ่งพัฒนาความรู้ความสามารถของผู้เรียนให้เป็นอนาคตที่ดีของประเทศชาติสืบ ต่อไป พร้อมทั้งพบปะพูดคุยกับนักเรียนเพื่อสอบถามความเข้าใจ พร้อมแนะแนวทางในการเรียนอีกด้วย