ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 เยี่ยมโรงเรียน

เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2563 ดร.สุวิทย์ มุกดาภิรมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 ได้เดินทางไปเยี่ยมเยือน ให้คำแนะนำ และให้กำลังใจ ผู้บริหารสถานศึกษาและคณะครูโดย ได้เข้าเยี่ยม รร.บ้านศรีบุญยืนวังทอง รร.บ้านเชตวันหนองหมู​ และ รร.บ้านป่าเส้า ทั้งนี้ได้ให้กำลังใจคณะครูฯ ที่ช่วยกันดำเนินการด้วยความเสียสละทุ่มเท โดยมีเป้าหมายเดียวกันคือ มุ่งพัฒนาความรู้ความสามารถของผู้เรียนให้เป็นอนาคตที่ดีของประเทศชาติสืบ ต่อไป พร้อมทั้งพบปะพูดคุยกับนักเรียนเพื่อสอบถามความเข้าใจ พร้อมแนะแนวทางในการเรียนอีกด้วย