ร่วมพิธีเปิดซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.00 น. ดร.สุวิทย์ มุกดาภิรมย์ ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 มอบหมายให้ นายเดชอนัน คุนุ ผอ.กลุ่มกฎหมายและคดี นางปุณยวีร์ รื่นเริง ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล และบุคลากรกลุ่มบริหารงานบุคคล และกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมพิธีเปิดซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ภายใต้กิจกรรม “สานพลังจิตอาสา พัฒนาภูมิทัศน์ท้องถิ่นไทย” ณ ถนนทางหลวงหมายเลข ๑๑๔ (ตอนดอยติ-ลำพูน) บริเวณเชิงสะพานท่าขาม ฝั่งขาเข้าเมืองลำพูน ตำบลเวียงยอง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน