++ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อย้ายและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค (2) ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน ระดับชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ อ 46 สังกัด สพป.ลำพูน เขต 1

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อย้ายและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค (2) ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน ระดับชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ อ 46 สังกัด สพป.ลำพูน เขต 1 คลิกที่นี่