++ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ ระดับชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ อ 4 ในสังกัด สพป.ลำพูน เขต 1

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ ระดับชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ อ 4 ในสังกัด สพป.ลำพูน เขต 1 คลิกที่นี่