ช่วยเหลือธุรการหนองดู่ประสบอัคคีภัย

นายพันท์ คำพรรษา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 เป็นประธานในการมอบเงินช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ธุรการ รร.บ้านหนองดู่ ที่บ้านประสบอัคคีภัย ในการนี้ได้มีตัวแทนจากประธานเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาทุกเครือข่ายฯ และตัวแทนผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดฯ เข้าร่วมให้ความช่วยเหลือในครั้งนี้ด้วย ทั้งนี้ นายพันท์ คำพรรษา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 ได้พบปะและกล่าวให้กำลังใจแก่ธุรการโรงเรียนบ้านหนองดู่ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการทำงานและการดำเนินชีวิตต่อไปอีกด้วย ณ โรงเรียนบ้านหนองดู่ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2563