สพป.ลำพูน เขต 1 ถวายเทียนพรรษา

ดร.สุวิทย์ มุกดาภิรมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลำพูน เขต 1 นายสมภพ ทิพย์เวียง รอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลำพูน เขต 1 และข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 ร่วมถวายเทียนพรรษาที่วัดรมณียาราม (กู่ละมัก) ต.ต้นธง อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน เพื่อถวายเป็นพระพุทธบูชาแด่พระภิกษุสงฆ์ จุดเพิ่มแสงสว่างในการการศึกษาพระธรรมวินัยและปฏิบัติกิจวัตรต่างๆ ตลอดระยะเวลา 3 เดือนในการจำพรรษา เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2563