ขับเคลื่อนงานด้านสุขภาพนักเรียน ผ่าน obec chanel​

นางรุ่งทิพย์ ทาวดี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 และคณะฯ ได้รับมอบหมายร่วมรับฟังการประชุม​ผ่าน obec chanel​ การขับเคลื่อนงานด้านสุขภาพนักเรียนและการกำกับติดตามประเมินผลการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ในสถานศึกษา​แบบบูรณาการ​ ณ​ ห้องประชุมพลอยไพลิน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 อ.เมือง จ.ลำพูน เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2563