ร่วมต้อนรับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2563 ดร.สุวิทย์ มุกดาภิรมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 มอบหมายให้นางรุ่งทิพย์ ทาวดี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 นางภัสพร จันทร์ผง ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ พร้อมคณะฯ ร่วมให้การต้อนรับดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในโอกาสตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนและติดตามภารกิจของ กศน.,สช. ภายใต้สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) จังหวัดลำพูน ณ สำนักงานกศน.จังหวัดลำพูน อ.เมือง จ.ลำพูน