สพป.ลำพูน เขต 1 ร่วมประชุมทางไกล KRS กับ สพฐ.

ดร.สุวิทย์ มุกดาภิรมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมลำพูน เขต 1 ร่วมประชุมทางไกลชี้แจงแนวทางการประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (KRS) กับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เวลา 09.30 – 16.30 น. โดยมีนายสมภพ ทิพย์เวียง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมลำพูน เขต 1 พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายในและเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบตัวชี้วัดฯ ของ สพป.ลำพูน เขต 1 เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมบุษราคัม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมลำพูน เขต 1 อ.เมือง จ.ลำพูน เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2563