++สร้างการรับรู้และสร้างความเข้าใจให้กับประชาชน

ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้และสร้างความเข้าใจในการดำเนินชีวิตแบบวิถีใหม่ (New Normal) ในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค คลิกที่นี่