มอบรถให้โรงเรียนบ้านปงแม่ลอบ

ดร.สุวิทย์ มุกดาภิรมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 นายสมภพ ทิพย์เวียง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 นางรุ่งทิพย์ ทาวดี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 ส่งมอบรถหน่วยคอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ สพฐ. ให้แก่โรงเรียนบ้านปงแม่ลอบ อ.แม่ทา จ.ลำพูน เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ให้แก่นักเรียนและโรงเรียนในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป โดยมีนายฐนกร ดวงเนตร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปงแม่ลอบ เป็นตัวแทนรับมอบ ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 อ.เมือง จ.ลำพูน เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2563