สพป.ลำพูน เขต 1 ผลการดำเนินการเป็นอันดับที่ 1 ของประเทศ

ดร.สุวิทย์ มุกดาภิรมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 เป็นประธานในการดำเนินการจัดกิจกรรมบันทึกภาพแห่งความสำเร็จของ บุคลากรในสังกัด สพป.ลำพูน เขต 1 และมอบเกียรติบัตร พร้อมกับเข็มเชิดชูเกียรติ ในการปฏิบัติงาน ที่ส่งผลให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีผลการดำเนินการเป็นอันดับที่ 1 ของประเทศ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงาน พร้อมบันทึกภาพนิ่งเป็นที่ระลึกรายบุคคลในช่วงเช้า ส่วนในช่วงบ่ายเป็นกิจกรรมประกาศเจตนารมณ์และแสดงสัญลักษณ์พัฒนาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาคุณธรรม(องค์กรคุณธรรม) ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 โดยมีการบันทึกภาพหมู่ทุกคน การประกาศเจตนารมณ์ การแสดงสัญลักษณ์ และการบันทึกภาพรายคนเพื่อเป็นที่ระลึกอีกด้วย ณ ห้องประชุมจามจุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 อ.เมือง จ.ลำพูน เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2563