ประชุมผู้บริหารเครือข่าย พัฒนาคุณภาพการศึกษาอำเภอแม่ทา

เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2563​ ดร.สุวิทย์​ มุกดาภิรมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 มอบหมายให้ นางรุ่งทิพย์ ทาวดี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 พร้อมด้วยนางภัสพร จันทร์ผง ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ นายประสิทธิ์ กะตะศิลา ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ และ นางสกาวเดือน ขัดเรือน ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ ได้ประชุมผู้บริหารเครือข่าย พัฒนาคุณภาพการศึกษาอำเภอแม่ทา เพื่อชี้แจงแนวทางการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา และร่วมจัดทำรูปแบบแนวทางการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียน ที่จะเปิดเรียน วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 โดยภาคเช้าเวลา 09.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านดอยแก้ว และภาคบ่าย เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านแพะยันต์ดอยแช่ อ.แม่ทา จ.ลำพูน