ประเมินผลการปฏิบัติงานผู้อำนวยการสถานศึกษา

ดร.สุวิทย์ มุกดาภิรมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 เป็นประธานในการประเมินสัมฤทธิ์ผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดฯ ในการนี้ คณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในระยะเวลา 1 ปี ได้แก่ ดร.สุวิทย์  มุกดาภิรมย์   ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1  นายจงเจตน์  ลวงระแหง  ข้าราชการบำนาญ และนายวรเชษฐ์  จันทร์ภิรมย์    ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลลำพูน โดยมีฝ่ายบริหารของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ได้เข้าร่วมเป็นสักขีพยานในการประเมินฯ ในครั้งนี้ด้วย ณ ห้องประชุมบุษราคัม  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 อ.เมือง จ.ลำพูน เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2563