โปรแกรมการบริหารจัดการจัดการการเรียนการสอนทางไกล

นายสมภพ ทิพย์เวียง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 เป็นประธานการประชุม VDO Conference เรื่อง การใช้งานโปรแกรมการบริหารจัดการจัดการการเรียนการสอนทางไกล ห้องประชุมบุราคัม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 อ.เมือง จ.ลำพูน เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2563