เยี่ยมกำกับติดตามการทดลองจัดการเรียนการสอนทางไกลDLTV

วันที่ 28 พฤษภาคม 2563 นายพันท์​ คำพรรษา และนางรุ่งทิพย์ ทาวดี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 พร้อมด้วย ศน.ประสิทธิ์​ กะตะศิลา ศน.สุกัญญา ไชยบุญเรือง และคณะผู้บริหารสถานศึกษา ​​และครูบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านป่าเลา​ ออกเยี่ยมกำกับติดตามการทดลองจัดการเรียนการสอนทางไกลDLTV ในสถานการณ์โรคติดต่อ COVID-19 โดยการเรียนทางไกลจากที่บ้าน ทาง ON-AIR ONLINE​ ของนักเรียน ที่​ร.ร.ป่าเลาสาขาผาด่าน, แม่สะแงะ​และปงผางโดยส่วนมากไม่พร้อม​ ทั้ง​ on-air, online​ เนื่องจาก​ ระบบคลื่นสัญญาณทั้งทีวี​ และสัญญาณintetnet​ บางบ้านไม่มีแม้แแต่ไฟฟ้า​ ยากจน ขาดแคลน และความพร้อมใน​การดูแล​ ของ​ ผู้ปกครองนักเรียน โดย ครูได้แก้ปัญหาตามสภาพ อาทิ​ ให้เรียนกับเพื่อน​ ที่มีความพร้อมได้บางส่วน​ และ สำเนาเนื้อหา ​ แจกใบงานแบบฝึกหัด พร้อมทั้งครูได้ติดตามพบปะนักเรียนแต่ละบ้านเป็นรายบุคคล