++ประกาศรายชื่อผู้สมัครเพื่อย้าย โอน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและข้าราชการพลเรือนสามัญไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค (2) ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ อ 38 สังกัด สพป.ลำพูน เขต 1

ประกาศรายชื่อผู้สมัครเพื่อย้าย โอน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและข้าราชการพลเรือนสามัญไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค (2) ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ อ 38 สังกัด สพป.ลำพูน เขต 1 คลิกที่นี่