++เชิญชวนร่วมประกวดตั้งชื่อและออกแบบห้องคอมพิวเตอร์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต ๑ แจ้งประชาสัมพันธ์ให้ นักเรียนข้าราชการและบุคลากรในสังกัด ร่วมส่งผลงานเข้าประกวด ระหว่างวันที่ ๒๐ พฤษภาคม – ๕ มิถุนายน ๒๕๖๓ ดูรายละเอียดคลิกที่นี่