++สำรวจความต้องการกู้ยืมเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต ๑ แจ้งประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์และวิธีการให้กู้ยืมเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู พ.ศ.๒๕๖๓ ให้ครูผู้สอน ผู้บริหารสถานศึกษา ทราบ และหากสนใจและมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการให้กู้ยืมเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู พ.ศ.๒๕๖๓ กรอกแบบสำรวจความต้องการกู้ยืมเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู ได้ทาง https://forms.gle/KXR7Gpy4Som2i3Cj8 หรือสแกน QR Code ท้ายหนังสือนี้ ภายในวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๓ คลิกดูรายละเอียดที่นี่