สอบคัดเลือกนักจิตวิทยาโรงเรียน สพป.ลำพูน เขต 1

เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2563 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 ได้ดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคล เพื่อเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักจิตวิทยาโรงเรียน  ประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสพป.ลำพูน เขต 1 ในภาค ก ภาค ข และภาค ค การสัมภาษณ์ มีผู้เข้ารับการคัดเลือกในครั้งนี้ จำนวน 17 ราย โดย ดร.สุวิทย์ มุกดาภิรมย์ ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 ได้เป็นประธานคณะกรรมการฯและได้ควบคุมดูแลการดำเนินงานทุกขั้นตอนให้เกิดความบริสุทธิ์ ยุติธรรม โปร่งใส และตรวจสอบได้ ณ ห้องประชุมบุษราคัม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 อ.เมือง จ.ลำพูน