ตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมการทดลองจัดการเรียนการสอนทางไกล(DLTV)

เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2563 นางรุ่งทิพย์ ทาวดี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 พร้อมด้วย​ ศน.​สุกัญญา ไชยบุญเรือง​ ศน.สกาวเดือน​ ขัดเรือน และศน.ประสิทธิ์ กะตะศิลา ได้มาเยี่ยมเยือน ให้คำแนะนำ และให้กำลังใจ ผู้บริหารสถานศึกษาและคณะครู โดยในภาคเช้า ได้เข้าเยี่ยม รร.บ้านศรีป้าน​ รร.บ้านป่าเลา​ รร.บ้านดอยคำ และในภาคบ่ายได้เข้าเยี่ยม รร.บ้านหนองยางไคล และ รร.บ้านเหมืองลึก ในการทดลองเรียนรู้ ในช่วงของการจัดการศึกษาทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระหว่างวันที่ 18 พฤษภาคม 2563 – 30 มิถุนายน 2563 เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตามแนวคิด “หยุดอยู่บ้าน แต่ไม่หยุดเรียนรู้” ทั้งนี้ได้ให้กำลังใจคณะครูฯ และผู้ปกครองนักเรียน ที่ช่วยกันดำเนินการด้วยความเสียสละทุ่มเท โดยมีเป้าหมายเดียวกันคือ มุ่งพัฒนาความรู้ความสามารถของผู้เรียนให้เป็นอนาคตที่ดีของประเทศชาติสืบ ต่อไป