++ประกาศ กศจ.ลำพูน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อย้ายและโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ ไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ อ 38 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สังกัด สพป.ลำพูน เขต 1

ประกาศ กศจ.ลำพูน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อย้ายและโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ ไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ อ 38 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สังกัด สพป.ลำพูน เขต 1