การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานการจัดการเรียนการสอนทางไกล

เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.30 น. ดร.สุวิทย์ มุกดาภิรมย์ ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานการจัดการเรียนการสอนทางไกล เพื่อวางแผนการจัดการเรียนการสอนในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมีฝ่ายบริหาร ได้แก่ รอง ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน ศึกษานิเทศก์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมจามจุรี สพป.ลำพูน เขต 1