++ประกาศ กศจ.ลำพูน เรื่อง ผู้ได้รับการคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) เพื่อย้ายไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ตำแหน่งประเภทวิชาการ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา (ผู้อำนวยการกลุ่ม) ระดับชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ อ 36 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สังกัด สพป.ลำพูน เขต 1

ประกาศ กศจ.ลำพูน เรื่อง ผู้ได้รับการคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) เพื่อย้ายไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ตำแหน่งประเภทวิชาการ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา (ผู้อำนวยการกลุ่ม) ระดับชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ อ 36 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สังกัด สพป.ลำพูน เขต 1 คลิกที่นี่