++ส่งสำเนาคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำพูน และประกาศจังหวัดลำพูน

ส่งสำเนาคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำพูน และประกาศจังหวัดลำพูน คลิกที่นี่