ประชุมองค์กรคุณธรรม

ดร.สุวิทย์ มุกดาภิรมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาคุณธรรม (องค์กรคุณธรรม) ครั้งที่ 2/2653 โดยมีเจ้่าหน้าที่ที่รับผิดชอบในโครงการฯเข้าร่วมประชุม และนางสุภัทตรา เพลียหาญ นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษ เป็นเลขานุการ ณ ห้องประชุมบุษราคัม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 อ.เมือง จ.ลำพูน เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2563