ประชุมประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์เช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต

วันที่ 21 เมษายน 2563 เวลา 10.00 น. ดร.สุวิทย์ มุกดาภิรมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 ได้มอบหมายให้ นางรุ่งทิพย์ ทาวดี รองผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 เข้าประชุม คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ สำหรับการเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ระยะเวลา 5 เดือน (พฤษภาคม – กันยายน 2563) ให้กับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษาในสังกัด และสถานศึกษาในสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ในพื้นที่ 4 จังหวัด เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง และลำพูน ณ ห้องประชุมล้านนา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1