++ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อย้ายและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาระดับชำนาญการพิเศษ (ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อย้ายและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ สังกัด สพป.ลำพูน เขต 1

ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อย้ายและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาระดับชำนาญการพิเศษ (ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อย้ายและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ สังกัด สพป.ลำพูน เขต 1 คลิกที่นี่