++ประกาศรับสมัครบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ/ชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ อ.2 และตำแหน่งนักวิชาการศึกษาระดับชำนาญการพิเศษ (ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา) ตำแหน่งเลขที่ อ.36 สังกัด สพป.ลำพูน เขต 1

++ประกาศรับสมัครบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ/ชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ อ.2 และตำแหน่งนักวิชาการศึกษาระดับชำนาญการพิเศษ (ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา) ตำแหน่งเลขที่ อ.36 สังกัด สพป.ลำพูน เขต 1