ตรวจเยี่ย​มพบปะผู้บริหาร​ร.ร.​ในเครือข่ายแม่ทา1

นายพันท์ คำพรรษา รองผอ.สพป.ลำพูนเขต1 และนางรุ่งทิพย์ ทาวดี รองผอ.สพป.ลำพูนเขต1 พร้อม ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ผู้อำนวยการกลุ่ม ICT ได้ตรวจเยี่ยมพบปะผู้บริหารร.ร.ในเครือข่ายแม่ทา1 และครูของร.ร.บ้านดอยแก้ว ทั้งนี้เพื่อพบปะให้นโยบายการจัดการศึกษา ติดตามเร่งรัดการดำเนินการจัดฃื้อจัดจ้างรายการครุภัณฑ์ ปรับปรุงซ่อมแซม สิ่งก่อสร้าง แนวทางการเช่าInternet DLTV. ข้อมูลนักเรียนในระบบDMC เน้นย้ำ แนวทางการป้องกันโรคCOVID-19 โดยมี นางสีดา นันตาเวียง ประธานเครือข่ายพัฒนาการศึกษาแม่ทา1 พร้อมคณะผบ.รร. และครู ให้การต้อนรับและนำเสนอข้อมูลด้านต่างๆ เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2563