ให้การต้อนรับศึกษานิเทศก์

วันที่ 6 มีนาคม 2563 เวลา 13.30 น. ดร.สุวิทย์ มุกดาภิรมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 กล่าวและมอบช่อดอกไม้ต้อนรับ นางจุฬารัตน์ ป้อมเสมา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ (เดิมรับราชการตำแหน่งครูโรงเรียนป่าซาง สังกัด สพม.เขต 35) และนางสกาวเดือน ขัดเรือน ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ (เดิมรับราชการตำแหน่งครูโรงเรียนวัดบ้านดง สังกัด สพป.ลำพูน เขต 2) ซึ่งได้รับการแต่งตั้งเป็นศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 ในการนี้ นายสมภพ ทิพย์เวียง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 นายพันท์ คำพรรษา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 นางรุ่งทิพย์ ทาวดี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 นายณรงค์ ก๋องแก้ว ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา พร้อมด้วยศึกษานิเทศก์ และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ร่วมให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมจามจุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1