เปิดบ้านวิชาการ(Open House) ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนวัดหนองสมณะ

วันที่ 6 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น. ดร.สุวิทย์ มุกดาภิรมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิดบ้านวิชาการ(Open House) ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนวัดหนองสมณะ ซึ่งจัดขึ้นเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์กิจกรรมการเรียนการสอนและสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียนในเครือข่ายฯ ตำบลนครเจดีย์ ผู้ปกครอง ชุมชนในเขตพื้นที่บริการ ภายในงานประกอบด้วยกิจกรรมแสดงผลงานทางวิชาการของกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ การแสดงความสามารถของนักเรียน กิจกรรมการออกร้านอาหารและของที่ระลึก (กาดมั่ว คัวฮอม) ในการนี้ นายพันท์ คำพรรษา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 และผู้บริหารสถานศึกษาในเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาอำเภอป่าซางที่ 2 ร่วมงานด้วย