เปิดอาคารเรียน 96 ปี อภิวังโสภิกขุ

ดร.สุวิทย์ มุกดาภิรมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 นายสมภพ ทิพย์เวียงรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 และนางรุ่งทิพย์ ทาวดี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 และบุคลากรในสังกัดฯ เข้าร่วมพิธีเปิดอาคารเรียนโรงเรียนอนุบาลเมืองลำพูน ในการนี้ ดร.สุวิทย์ มุกดาภิรมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 ได้เป็นประธานเปิดอาคารเรียน 96 ปี อภิวังโสภิกขุ พร้อมทั้ง ได้พบปะนักเรียน ผู้ปกครองนักเรียน และแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมงาน อีกด้วย ณ โรงเรียนอนุบาลเมืองลำพูน อ.เมือง จ.ลำพูน เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2563