โรงเรียนวัดช้างค้ำ สังกัด สพป.ลำพูน เขต 1 รับการติดตามตามนโยบายการตรวจราชการเฉพาะด้าน (Agenda based) ประจำปี พ.ศ.2563

วันที่ 27 ก.พ.63 เวลา 13.30น.โรงเรียนวัดช้างค้ำ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 รับการตรวจติดตามความก้าวหน้าโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ตามนโยบายการตรวจราชการเฉพาะด้าน (Agenda based) ประจำปี พ.ศ.2563 จาก นายสุทิน แก้วพนา ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ นายเดช ศิรินาม ศึกษาธิการจังหวัดลำพูน และคณะติดตามศึกษาธิการภาค 15 โดยมีนางธัญลักษณ์ มุกดาภิรมย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดช้างค้ำ นำเสนอข้อมูล ทั้งนี้ ดร.สุวิทย์ มุกดาภิรมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 พร้อมด้วยนายสมภพทิพย์เวียง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 น.ส.อำไพ บุญสูง ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน นางอโนทัย กัญญสาย ศึกษานิเทศก์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมให้ข้อมูลและให้การต้อนรับ