ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำบัญชีสถานศึกษา

ดร.สุวิทย์ มุกดาภิรมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 เป็นประธานในการประชุมและได้บรรยายพิเศษในการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำบัญชีสถานศึกษาตามระบบควบคุมการเงินของหน่วยงานย่อย พ.ศ. 2544 ณ ห้องประชุมจามจุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน อ.เมือง จ.ลำพูน เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563