++ประกาศรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่นมาบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค (2) ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีระดับปฏิบัติการ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1

ประกาศรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่นมาบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค (2) ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีระดับปฏิบัติการ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 คลิกที่นี่

แบบคำขอโอน

ประกาศองค์ประกอบการประเมิน ตัวชี้วัด แบบประเมิน และคะแนนประเมิน คลิกที่นี่

หลักเกณฑ์และวิธีการโอนฯ คลิกที่นี่