ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 ตรวจเยี่ยมสนามสอบ o-net ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2563 ดร.สุวิทย์ มุกดาภิรมย์ ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 ตรวจเยี่ยมติดตามความเรียบร้อยการดำเนินการจัดสอบ และให้กำลังใจ ในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 และเพื่อให้การดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามมาตรฐานการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ ทำให้การจัดการทดสอบบรรลุตามเป้าหมาย ณ สนามสอบโรงเรียนตำบลริมปิง โรงเรียนวัดหนองซิว และโรงเรียนบ้านหนองเกิด