ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ดร.สุวิทย์ มุกดาภิรมย์ ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 ตรวจเยี่ยมติดตามความเรียบร้อยการดำเนินการจัดสอบ และให้กำลังใจนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 และเพื่อให้การดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามมาตรฐานการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ ทำให้การจัดการทดสอบบรรลุเป้าหมายตามเจตนารมณ์ที่ตั้งไว้ ณ สนามสอบโรงเรียนวัดขี้เหล็ก โรงเรียนวัดสันคะยอม โรงเรียนบ้านห้วยไซ โรงเรียนวัดบ้านธิ โรงเรียนอนุบาลเมืองลำพูน โรงเรียนอนุบาลลำพูน โรงเรียนบ้านป่าเลา โรงเรียนบ้าแพะยันต์ดอยแช่ โรงเรียนวัดอรัญญาราม โรงเรียนบ้านศาลาแม่ทา และโรงเรียนตำบลบ้านแป้น