สพป.ลำพูน เขต 1 จัดประชุมชี้แจงการจัดสอบ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562

วันที่ 30 มกราคม 2563 เวลา 09.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 จัดประชุมชี้แจงการจัดสอบ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 โดย นายพันท์ คำพรรษา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม ทั้งนี้ นายสมชาย มาต๊ะพาน ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 ได้ชี้แจงทำความเข้าใจในการปฏิบัติ เพื่อให้การจัดสอบในแต่ละสนามเป็นไปตามมาตรฐานเดียวกันภายใต้การบริหารจัดการของศูนย์สอบ และยึดตามระเบียบสถาบันทดสอบการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)  โดยมีหัวหน้าสนามสอบ กรรมการกลาง ประชาสัมพันธ์ และผู้ประสานการสอบ เข้าประชุมรับฟังการชี้แจง ณ ห้องประชุมจามจุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1