สพป.ลำพูน เขต 1 รับมอบสิ่งของร่วมสนับสนุนกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 จากบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)

เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2563 บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) โดย สำนักงานบริการลูกค้า กสท ลำพูน มอบของเล่นและขนม ร่วมสนับสนุนงานกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 เพื่อมอบให้แก่โรงเรียนในสังกัด สพป.ลำพูน เขต 1 โดยมี นายสมภพ ทิพย์เวียง รอง ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 นายกนกศักดิ์ กระแสร์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และนางพนมรัก นันพนัก นักวิชาการศึกษา เป็นตัวแทนรับมอบ