วันเด็กแห่งชาติ 2563

ดร.สุวิทย์ มุกดาภิรมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 เดินทางไปร่วมงานวันเด็กที่โรงเรียนวัดขี้เหล็ก โรงเรียนวัดศรีดอนไชย โรงเรียนบ้านฮ่องกอม่วง สังกัด สพป.ลำพูน เขต 1 เพื่อพบปะเด็กนักเรียน คณะครูอาจารย์ และผู้ปกครองที่พาบุตรหลานมาร่วมงานฯ ในการนี้ได้มอบรางวัล และร่วมจับฉลากรางวัลภายในงาน เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่เด็กนักเรียน คณะครูอาจารย์ และผู้ปกครองที่มาร่วมงานอีกด้วย เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2563