ประชุมสมาคมครูและผู้บริหารอำเภอแม่ทา

ดร.สุวิทย์ มุกดาภิรมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 เป็นประธานในการประชุมสมาคมครูและผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอแม่ทา ในการนี้ได้ให้คำแนะนำในการดำเนินงานแก่ทางสมาคมครูและผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอแม่ทาอีกด้วย ณ ห้องประชุมฟิวกู๊ด อ.แม่ทา จ.ลำพูน เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2563

.01.63.