ค่ายพัฒนาผู้นำเด็กและเยาวชนด้านระเบียบวินัย

ดร.สุวิทย์ มุกดาภิรมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 เป็นประธานเปิดโครงการค่ายพัฒนาผู้นำเด็กและเยาวชนด้านระเบียบวินัย ประจำปีงบประมาณ 2563 โดย องค์การบริการส่วนตำบลนครเจดีย์ และสมาคมพัฒนาการศึกษาตำบลนครเจดีย์ ระหว่างวันที่ 6 – 8 มกราคม 2563 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนบ้านน้ำย้อย อ.ป่าซาง จ.ลำพูน