กิจกรรมปฏิบัติธรรมอุทิศถวายพระราชกุศลฯ

เช้าวันที่ 3 ธันวาคม 2562 ณ วัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน ผู้อำนวยการกลุ่มฯ ตัวแทนจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 เข้าร่วมกิจกรรมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน ที่จัดกิจกรรมตามโครงการจัดกิจกรรมบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร จังหวัดลำพูนประจำปี 2562 กิจกรรมปฏิบัติธรรมอุทิศถวายพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 5 ธันวาคม 2562 โดยมี นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานเปิดโครงการ มี พระเทพรัตนนายก เจ้าคณะจังหวัดลำพูน เจ้าอาวาสวัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร กล่าวสัมโมทนียกถา มี นายวรยุทธ เนาวรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน, นางศลิษา ภิรมย์รัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ และประชาชนทั่วไปเข้าร่วมปฏิบัติธรรม กิจกรรมปฏิบัติธรรมอุทิศถวายพระราชกุศลฯ