คัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัล IQA AWARD ประจำปี 2562

นายพันท์ คำพรรษา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 เป็นประธานในการประชุมคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัล IQA AWARD ประจำปี 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 ณ ห้องประชุมพลอยไพลิน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 อ.เมือง จ.ลำพูน เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2562