ประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการ 63

ดร.สุวิทย์ มุกดาภิรมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1   เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการและคณะทำงาน  จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563  ครั้งที่ 1/2562  ณ  ห้องประชุมจามจุรี  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1  อ.เมือง  จ.ลำพูน  เมื่อวันที่  14  พฤศจิกายน  2562