ขี้เหล็กร่วมกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2562

โรงเรียนวัดขี้เหล็ก  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน  เขต 1  ร่วมกิจกรรมบำรุงรักษาต้นไม้ วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2562  ในวันพุธที่ 31 ตุลาคม 2562 เวลา 08.30 น. ณ ศูนย์กีฬาและนันทนาการจามเทวี เทศบาลตำบลบ้านกลาง   อำเภอเมืองลำพูน   จังหวัดลำพูน