ศาลาแม่ทาร่วมกิจกรรมจิตอาสา

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พร้อมด้วยตัวแทนนักเรียน ร.ร.บ้านศาลาแม่ทา   ร่วมกิจกรรมจิตอาสา เราทำความดีด้วยใจ  กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ทำความสะอาดบริเวณเส้นทางรถไฟ และระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  ณ สถานีรถไฟศาลาแม่ทา หมู่ที่ 3  ต.ทาสบเส้า อ.แม่ทา จ.ลำพูน