สพป.ลำพูน เขต 1 ร่วมพิธีสวดพระพุทธมนต์ และเจริญจิตภาวนาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2562 เวลา 18.00 น. ดร.สุวิทย์ มุกดาภิรมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 มอบหมายให้ นายณรงค์ ก๋องแก้ว ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา พร้อมด้วยบุคลากรกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ร่วมพิธีสวดพระพุทธมนต์ และเจริญจิตภาวนาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมี นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ ตำรวจ ทหาร และประชาชน ร่วมพิธี ณ พระวิหารหลวงวัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร จังหวัดลำพูน